Lähihistoria-lehti

Lähihistoria on verkossa avoimesti ilmestyvä tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita, näkökulmia, katsauksia ja kolumneja lähihistorian ja sen lähitieteiden aloilta kotimaisilla kielillä ja tapauskohtaisesti myös englanniksi. Syksyllä 2021 perustetun lehden tarkoituksena on vaalia, kehittää ja uudistaa suomalaista lähihistorian tutkimusta tarjoamalla entistä laajempia ja moninaisempia näkökulmia.

Lähihistoria on perinteisesti määrittynyt uusinta aikaa tai ’aikalaishistoriaa’ koskevana historiantutkimuksen alalajina. Lehti määrittelee lähihistorian ensisijaisesti ilmiöiden ja tutkimuskenttien kautta, ei niinkään ennalta määriteltyihin periodisointeihin tukeutuen. Lehti tutkii lähihistoriaa avoimin mielin, rajoja ylittäviä näkökulmia omaksuen ja pyrkii aktiivisesti ymmärtämään ajankohtaisten poliittisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ilmiöiden taustalla olevia historiallisia prosesseja. Myös historian käyttöön ja kollektiiviseen muistamiseen liittyvät teemat kuuluvat lähihistorian piiriin.  

Päätoimittaja 

FT, tutkijatohtori Tuomas Laine-Frigren (TUNI) 

Toimitus 

VTT, dosentti, yliopistonlehtori Jouni Tilli (JY)  

FT, yliopistonlehtori Pia Koivunen (UTU)  

FT, tutkijatohtori Miina Kaarkoski (MPKK)  

FT, tutkijatohtori Olli Turunen (HY)

Toimitusneuvosto

Professori Pertti Ahonen, JY

Professori Juhana Aunesluoma, HY

Professori Jari Eloranta, HY

Emeritus tutkija, dosentti Anssi Halmesvirta, JY

Erikoistutkija, VTT Jenni Karimäki, TY

FT, dosentti Ilona Kemppainen, JY

Yliopistotutkija, dosentti Eerika Koskinen-Koivisto, JY

Apulaisprofessori Rinna Kullaa, TUNI

Filosofian professori Jouni-Matti Kuukkanen, OY

Professor György Majtényi, Eger University

Yliopistotutkija, dosentti Simo Mikkonen, JY

Akatemiatutkija, dosentti Timo Miettinen, HY

Yliopistonlehtori Andrew Newby, JY

Yliopistotutkija, dosentti Tuija Parvikko, JY

Professori Petteri Pietikäinen, OY

Apulaisprofessori, dosentti Johanna Rainio-Niemi, HY

Apulaisprofessori, ympäristö- ja eläinhistorian dosentti Tuomas Räsänen, UEF

Professori Hannu Salmi, UTU

FT, Senior Advisor Paula Schönach, Aalto-yliopisto

Yliopistotutkija, dosentti Tuomas Tepora, TUNI

Yliopistonlehtori, dosentti Tanja Vahtikari, TUNI

 

Esitelmäkutsu Historiantutkimuksen päiville 2020: