Lähihistoria-lehti

https://lahihistoria.journal.fi

Lähihistoria on verkossa avoimesti ilmestyvä aikakauslehti, joka julkaisee tutkimusartikkeleita, kirjallisuus- ja tutkimuskatsauksia ja esseitä lähihistorian ja sen lähitieteiden aloilta. Syksyllä 2021 perustettu lehti uudistaa suomalaista lähihistorian tutkimusta tarjoamalla entistä laajempia ja moninaisempia näkökulmia sekä lisäämällä lähihistorian tutkijoiden yhteiskunnallista näkyvyyttä.

Lähihistorian julkaisukieliä ovat suomi ja englanti.

Lehteä julkaisee Lähihistorian tutkimuksen seura.

Lehden linja

Lehti tutkii lähihistoriaa ensisijaisesti ilmiöiden ja tutkimuskenttien kautta, ei niinkään tiukkoihin aikarajauksiin tukeutuen. Lähestymme lähihistoriaa avoimin mielin, rajat ylittäviä näkökulmia ja tutkimusotteita omaksuen. Tarkoituksemme on ymmärtää ajankohtaisia poliittisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä ja problematiikkoja historian keinoin. Lähihistoria on menneisyyden läsnäoloa, historian jälkiä yhteiskunnassa, luonnossa, kulttuurissa ja politiikassa – kaikissa meissä, ajatuksissamme ja teoissamme. Myös historian käyttöön ja kollektiiviseen muistamiseen liittyvät teemat kuuluvat lähihistorian piiriin.

Lehti kannustaa kirjoittajiaan korkeatasoiseen tieteelliseen dialogiin. Motivoitunut toimituskunta sekä korkeatasoiset vertaisarvioijat tukevat kirjoittajia kirkastamaan argumenttiaan.

Kaikkia lehdessä julkaistavia tekstejä koskee avoimen julkaisemisen lisenssi tiedelehdille, eli CC-BY-NC-ND. Lehti ei peri kirjoittajilta artikkelin käsittely- (APC) tai julkaisumaksuja. Julkaisun kustannukset katetaan apurahoilla ja taustaseuran taloudellisella tuella.

Lisätietoa julkaisusta ja siinä julkaistavista tekstityypeistä: https://lahihistoria.journal.fi/about

 

Päätoimittaja 

FT, tutkijatohtori Tuomas Laine-Frigren (TUNI) 

Toimitus 

VTT, dosentti, yliopistonlehtori Jouni Tilli (JY)  

FT, yliopistonlehtori Pia Koivunen (UTU)  

FT, tutkijatohtori Miina Kaarkoski (MPKK)  

FT, tutkijatohtori Olli Turunen (HY)

Toimitusneuvosto

Professori Pertti Ahonen, JY

Professori Juhana Aunesluoma, HY

Professori Jari Eloranta, HY

Emeritus tutkija, dosentti Anssi Halmesvirta, JY

Erikoistutkija, VTT Jenni Karimäki, HY

FT, dosentti Ilona Kemppainen, JY

Yliopistotutkija, dosentti Eerika Koskinen-Koivisto, JY

Apulaisprofessori Rinna Kullaa, TUNI

Filosofian professori Jouni-Matti Kuukkanen, OY

Professori emeritus Veli-Pekka Lehtola, OY

Professor György Majtényi, Eger University

Yliopistotutkija, dosentti Simo Mikkonen, JY

Akatemiatutkija, dosentti Timo Miettinen, HY

Professor Klaus Neumann, Deakin University

Yliopistonlehtori Andrew Newby, JY

Yliopistotutkija, dosentti Tuija Parvikko, JY

Professori Petteri Pietikäinen, OY

Apulaisprofessori, dosentti Johanna Rainio-Niemi, HY

Apulaisprofessori, ympäristö- ja eläinhistorian dosentti Tuomas Räsänen, UEF

Professori Hannu Salmi, UTU

VTT, Senior Advisor Paula Schönach, Aalto-yliopisto

Yliopistotutkija, dosentti Tuomas Tepora, TUNI

Yliopistonlehtori, dosentti Tanja Vahtikari, TUNI