Yhdistys

Lähihistorian tutkimuksen seura ry on kesäkuussa 2021 perustettu uusi yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää lähihistorian tutkimusta ja tuntemusta. Lähihistoriaa tutkitaan paljon ja lähihistorialliset tutkimusaiheet ovat näkyvästi esillä eri medioissa, julkisessa keskustelussa ja historiakulttuurissa. Samalla lähihistorian tutkijoilta puuttuu oma aihepiiriin erikoistunut valtakunnallinen yhteisönsä.

Seuran toiminnan keskeisenä tavoitteena on toteuttaa lähihistorian alan julkaisutoimintaa ja perustaa tätä palvelemaan tieteellinen aikakauskirja. Seura pyrkii julkaisutavoitteidensa kautta uudistamaan suomalaista lähihistorian tutkimusta tarjoamalla laajempia näkökulmia ja kannustamalla historiantutkijoita osallistumaan nykyelämän kannalta ajankohtaisten ilmiöiden käsittelyyn.

Yhdistyksen hallituksen jäseninä kaksivuotiskaudella 2023-25 toimivat: Teemu Häkkinen, Pekka Pietilä, Arja Turunen, Emilia Lakka, Maiju Wuokko, Jenni Karimäki ja Anna Kronlund. Julkaisun päätoimittajana toimii Tuomas Laine-Frigren.